Picture of Hướng dẫn thủ tục xin visa quá cảnh Nhật Bản - Tổng lảnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM

Hướng dẫn thủ tục xin visa quá cảnh Nhật Bản - Tổng lảnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM

Quá cảnh Nhật Bản là việc ghé ngang qua Nhật Bản trên đường đi từ nước này sang nước khác trong thời gian ngắn (dưới 15 ngày). Các hoạt động lưu trú quá cảnh chỉ giới hạn trong các hoạt động tham quan, giải trí, nghỉ ngơi, mà không bao gồm việc thăm thân nhân, bạn bè, người quen.